ฟ้าใส ริเวอร์วิว ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview ฟ้าใส ริเวอร์วิว,Fah sai riverview

 

> ข้อมูลท่องเที่ยวแก่งกระจาน <

 

พระรามราชนิเวศน์  
   พระรามราชนิเวศน์

   ชาวบ้านเรียก "พระราชวังบ้านปืน" ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง      
   จังหวัดเพชรบุรี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราช
   ประสงค์ ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี 

"อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี" หรือ "เขาวัง" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระเซง  
อำเภอเมืองเพชรบุรี นับเป็นสัญญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด เพชร์บุรี   
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี 
หาดชะอำ  
   หาดชะอำ

   อำเภอชะอำอยู่ห่างจากตัวเมือง 41 กิโลเมตรมีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด
   ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมาก
   ของจังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงโปรดเกล้าฯ ร่างแบบผังพระราชนิเวศน์นี้ด้วยพระองค์เอง   
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ้ำเขาย้อย  
   ถ้ำเขาย้อย

   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยหลังสถานีรถไฟ เขาย้อยเป็นภูเขา
   โดดเด่นริมทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ
   22 กิโลเมตร ในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่
   คล้ายกับถ้ำเขาหลวง หรือถ้ำเขาบันไดอิฐ

วัดเขาตะเครา 

ตั้งอยู่ตำบลบางครก จากตัวเมืองเพชรบุรี ข้ามทางรถไฟ 
บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟเพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3176 ระยะทาง 
10 กิโลเมตร จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้าย 
ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว  
วัดเขาตะเครา 
วัดเขาบันไดอิฐ  
   วัดเขาบันไดอิฐ

   เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
   เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมา
   ฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ ในอดีตวัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมาก
   ทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดง พระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี
   เป็นเจ้าอาวาส ทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก

หาดเจ้าสำราญ  

อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร  
เป็นสถานที่กษัตริย์ในสมัยอยุธยาและในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6  
ทรงโปรดปรานที่แห่งนี้มาก 
หาดเจ้าสำราญ
หาดปึกเตียน  
   หาดปึกเตียน

   อยู่ในท้องที่ตำบลปึกเตียน ห่างจากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้ประมาณ
   7 กิโลเมตร หรือสามารถเดินทางไปทางถนนเพชรเกษมถึงอำเภอท่ายางแล้ว
   เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก คลองชลประทานสาย 2 ไปตามถนนนี้ประมาณ 15 
   กิโลเมตร บริเวณหาดปึกเตียนเป็นหาดทรายขาว สะอาด เหนือหาดมี
   ลำคลองปึกเตียนไหลผ่าน

อุทยานศาสนา พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
 
เป็นที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก 
ประกอบด้วยหุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนพราหมณ์ - ฮินดู แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ 
แดนสุขาวดี แดนมหายานและเต๋า แดนพุทธเกษตร ศาลาบรมครู 
ตำหนักมิตรต่างดาว และลานปฏิบัติธรรม 
อุทยานศาสนา พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
เขื่อนแก่งกระจาน  
   เขื่อนแก่งกระจาน

   เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรี สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร
   สูง 58 เมตร ฐานตอนที่กว้างที่สุด 250 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 46.5
   ตารางกิโลเมตร ความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี
   พ.ศ.2509 เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่องเที่ยว
   พักผ่อนหย่อนใจ

เขาพะเนินทุ่ง 

เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงประมาณ 960เมตร 
จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้ากว้าง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขา 
มีสัตว์ป่าชุกชุม มีทิวทัศน์งดงาม จากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกได้ใน 
ช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวซึ่งเป็นภาพที่จัดว่างดงาม ที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้  
เขาพะเนินทุ่ง
น้ำตกทอทิพย์  
   น้ำตกทอทิพย์

   อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้นกำเนิดของน้ำตกอยู่ที่เขาพะเนินทุ่ง
   น้ำตกทอทิพย์ อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดย  
   รถยนต์ และเดินทางเท้าเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 4 กิโลเมตร มีความสูง
   9 ชั้น ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่สวยที่สุด แต่ละชั้นสวยงามแปลกตา สภาพโดยรอบ
   เป็นป่าไม้ร่มรื่น ทั้งนี้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปใน
   ผืนป่า ควรขอคำแนะนำและคนนำทางจาก  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน นอกจากนี้     
   รถยนต์ที่ใช้ต้องมีกำลังเครื่องดีเพราะเส้นทางผ่านหุบเขา  ลาดชัน

ดูผีเสื้อแก่งกระจาน 

เส้นทางดูนก-ผีเสื้อ เริ่มจากที่กิโลเมตรศูนย์คือ บริเวณด่านตรวจเขา 
สามยอดถึงกิโลเมตรที่ 18 จะพบผีเสื้อได้ตามสองข้างทางตามโป่งดิน 
บริเวณแอ่งน้ำมีผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อวาวสีต่างฤดู 
ตามพุ่มไม้มีผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า ผีเสื้อช่างร่อน 
ตามกองมูลสัตว์มีผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา ผีเสื้อตาลหนามใหญ่ 
อาจพบผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวซึ่งเป็นผีเสื้อหายากชนิดหนึ่งและ 
นักท่องเที่ยวสามารถดูนกได้คือ บริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด  
ดูผีเสื้อแก่งกระจาน

 

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  l  หาดชะอำ  l  เขื่อนแก่งกระจาน  l  หาดเจ้าสำราญ  l  หาดปึกเตียน  l  เขาพะเนินทุ่ง  l  น้ำตกทอทิพย์  l  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
           

ฟ้าใส ริเวอร์วิว แก่งกระจาน
ใกล้เขื่อนแก่งกระจาน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ติดต่อสอบถามและจองห้องพัก ฟ้าใส ริเวอร์วิว โทร. คุณปู 082-2021295, คุณหนิง 082-2513890

E-mail: fahsai_riverview@hotmail.com , www.fahsairiverview.com


Copyright © Design by 89workdesign.com